Wedstrijd Reglement

Reglement Agrafiek Awards 2016

De wedstrijd Agrafiek is een initiatief van Prosu Media Producties in samenwerking met de stichting Agrafiek en een aantal partners.

  1. De wedstrijd wordt in de regel om de twee jaar georganiseerd. De eerste editie vond plaats in 1985 in België. In 2014 vond de eerste Nederlandse editie plaats.
  2. De Agrafiek wedstrijd staat open voor akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij-, en varkenshouderijbedrijven gelegen op het Nederlands grondgebied. Voor de editie 2016 ligt de nadruk op de aspecten management, innovatie, MVO (imago, milieu en duurzaamheid) en ondernemerschap.
  3. Kandidaturen voor de wedstrijd moeten worden ingediend door de bedrijfsleider(s) of eventueel door een derde persoon.
  4. De kandidatuur moet vergezeld worden van een toelichting waarin het bedrijf én de aanpak van de in punt 2 genoemde aspecten worden omschreven. Het staat de kandidaat of kandidate vrij om de inschrijving aan te vullen met documenten en/of illustraties.
  5. Aanmelden voor de Agrafiek Awards 2016 kan tot uiterlijk mei 2016.
  6. Alle aanmeldingen worden door de jury geëvalueerd en na een eerste selectie volgt een lijst van genomineerde bedrijven. Die bedrijven, de finalisten, worden allemaal door de voltallige jury bezocht. De jury is samengesteld uit onafhankelijke voorlichters en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De samenstelling van de jury kan per categorie verschillen.
  7. Voorgaande deelnemers, genomineerden en finalisten kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de Agrafiek Awards 2016 mits zij tijdens de vorige editie(s) geen winnaar in één van de categorieën waren.
  8. De beslissing van de jury is onherroepelijk. Over de prijs zelf wordt na de bekendmaking door de jury niet gecorrespondeerd.
  9. De wedstrijd Agrafiek staat open voor alle bedrijven die actief zijn in de akkerbouw-, loonwerk-, varkenshouderij- en de melkveehouderijsector. Afhankelijk van de weerhouden kandidaturen zal de jury beslissen in welke categorieëneen Agrafiek Award wordt uitgereikt. De winnaars ontvangen een bronzen Agrafiekbeeld. Aan de prijs zijn, behoudens kans op prijzen in natura, geen geldprijzen verbonden.
  10. Door deelname aan de Agrafiek Awards stemmen kandidaten automatisch in met de mogelijkheid dat er in het kader van de Awards reportages over hun bedrijf worden gemaakt.

Secretariaat Agrafiek Awards 2016

Agrafiek Awards
Prosu Media Producties
T.a.v. Eline Kortes (secretariaat)
De Drieslag 25
8251 JZ Dronten
M: 06-20979024
E: eline.kortes@prosu.nl