Agrafiek winnaars 2014

Tijdens de eerste Nederlandse editie van de Agrafiek Awards mochten vijf bedrijven een award in ontvangst nemen. Deelname stond open in de categorieën akkerbouw, loonwerk, melkveehouderij, varkenshouderij en de buitencategorie. 

Akkerbouw | Van der Burg

Van der Burg gebruikt veel van zijn producten als grondstof c.q. input op zijn bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de teelt van graan als voer voor zijn vleeskuikens, stro als brandstof voor de verwarming van de stallen en vleeskuikenmest voor zijn akkerbouwtak. Hierdoor is zijn bedrijf minder afhankelijk van prijsschommelingen in de markt. Ook ontwikkelde hij een manier om vaste mest direct onder te werken terwijl zijn grond zich hiervoor eigenlijk niet leent.
Lees meer

Loonwerk | Gebr. Reintjes

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf en de ondernemers Gebr. Reintjes: “Er kunnen allerlei drijfveren zijn om innovatieve technieken te ontwikkelen en toe te passen. Opvallend vond de jury dat de gebruikte innovaties bij Loonbedrijf Gebr. Reintjes allemaal een antwoord zijn op de typische bedrijfseconomische problemen van loonbedrijven.”
Lees meer

Melkveehouderij | De Ruurhoeve – Familie Ansems

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf De Ruurhoeve en de familie Ansems: “Heel belangrijk voor deze ondernemers is het proberen om zoveel mogelijk bezoekers en consumenten aan het bedrijf te krijgen via een wandel en fietscafe, een kabouterpad en zeker innovatief een speurtocht route over het bedrijf ondersteund met een fim. Het motto is duidelijk: “van gras tot kaas” en “van grond tot mond”.”
Lees meer

Varkenshouderij | Piggy’s Palace – Familie Stegink

Het juryrapport vermeldt het volgende over Piggy’s Palace en de ondernemers Familie Stegink: “Dit bedrijf is vernieuwend  in haar omgeving in bouw en openheid met zeer innovatieve technieken die ook het resultaat van het bedrijf vergroten en ondersteunen. Het personeel en de adviseurs worden bij het geheel dagelijks betrokken en daarmee extra gemotiveerd om hier te werken.”
> Lees meer

Buitencategorie | Familie Kroes

Het bedrijf met 120 ha grond in gebruik en 3600 rose stieren staat in een Natuurgebied en probeert van allerlei restproducten een hoogwaardig eindproduct te maken wat ook verkoopbaar is en geld oplevert. Al heel lang wordt op dit bedrijf gedacht in duurzaamheid en rendement met respect voor de natuur en de omgeving. Sinds 1991 wordt geen meer kunstmest gestrooid op het land maar wordt uitsluitend met drijfmest gewerkt.
> Lees meer