Varkenshouderij | Piggy’s Palace

Familie Stegink van Piggy’s Palace uit Bathmen (Ov.) won de Agrafiek Award in de categorie varkenshouderij. Volgens het juryrapport is het bedrijf vernieuwend  in haar omgeving in bouw en openheid met zeer innovatieve technieken die het resultaat van het bedrijf vergroten en ondersteunen. 

In de kraamstallen met het multi suckling systeem zijn alle biggen van één leeftijdsgroep in één groep bij meerdere zeugen ondergebracht. We zien er blije en rennende biggen met staartjes die niet worden gecastreerd. De PiPa Papierdoseerder in de biggenstallen verstrekt elke 5 minuten papier om staartbijten te voorkomen en kunstgras in de kraamhokken voor meer warmte en rust voor net geboren biggen. Voor zoekberen is er een heuse DateGate. Naast de romantiek zijn de bevruchtingsresultaten van de zeugen duidelijk gestegen. De bedrijfsdierenarts vindt de dierdagdosering op dit zeugenbedrijf eigenlijk te laag: een teken van gezonde discussie!

Piggy’s Palace is ook actief op Twitter: @PiggysPalace.