Akkerbouw | Van der Burg

Akkerbouwer en vleeskuikenhouder Pieter van der Burg won de Agrafiek Award in de categorie akkerbouw. Volgens het juryrapport is Van der Burg op verschillende fronten bezig met innovaties op zijn bedrijf en schuwt hij niet om zijn nek uit te steken. 

Van der Burg gebruikt veel van zijn producten als grondstof c.q. input op zijn bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de teelt van graan als voer voor zijn vleeskuikens, stro als brandstof voor de verwarming van de stallen en vleeskuikenmest voor zijn akkerbouwtak. Hierdoor is zijn bedrijf minder afhankelijk van prijsschommelingen in de markt. Ook ontwikkelde hij een manier om vaste mest direct onder te werken terwijl zijn grond zich hiervoor eigenlijk niet leent. De NVWA heeft toestemming verleend voor zijn manier van werken. Om gewasbeschermingsmiddelen effectiever in te zetten heeft Van der Burg geïnvesteerd in GPS en in een Wingsprayer systeem. Verder is hij als initiatiefnemer betrokken bij een proef voor niet kerende grondbewerking en bladbemesting.

Van der Burg is ook actief op Twitter: @PieterBurg.