Agrafiek winnaars 2016-2017

Tijdens de tweede Nederlandse editie van de Agrafiek Awards mochten vier bedrijven een award in ontvangst nemen. Deelname stond open in de categorieën akkerbouw, loonwerk, melkveehouderij en varkenshouderij. 

Akkerbouw | Jan Reinier de Jong

“Dit bedrijf speelt in op duurzame ontwikkelingen maar wel op een eigen wijze. Jan Reinier heeft een geweldige drang naar vernieuwing maar beteugelt deze doordat de innovaties moeten voldoen aan streng geformuleerde voorwaarden. De keuzes die gemaakt worden moeten een antwoord zijn op in de toekomst te verwachten problemen. De andere voorwaarde is dat de gemaakte keuzes een goed economisch perspectief moeten hebben.”
Lees meer

Loonwerk | Loonbedrijf van der Woerd

“Van der Woerd doet 50% akkerbouw en 50% melkvee. Daarnaast hebben ze een eigen akkerbouwtak van 350 ha.  Naast loonwerker zijn ze mestintermediair voor bedrijven in de regio. Bij Van de Woerd werken ze veel met bandendruk-wissel-systemen omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze zuinig met  de bodem om moeten gaan. Dit  geldt niet alleen voor het lentewerk, maar ook met oogsten wordt met zorg met de bodem omgegaan.”
Lees meer

Melkveehouderij | IJsboerderij de Steenoven

“Vasthouden aan eigen ideeën geeft dit bedrijf met bezoekmogelijkheden voor burgers en buitenlui een open karakter en is daarmee een voorbeeld voor de sector. Met een team van vijf medewerkers en een twintigtal jonge ijsverkopers is een traditioneel gemengd bedrijf door de jaren omgebouwd tot een moderne melkveebedrijf met een renderende ijsmakerij.”
Lees meer

Varkenshouderij | Sabine Grobbink

“Het bedrijf kenmerkt zicht door een maatschappij-gerichte openheid met een trotse Sabine aan het roer. De zeugen hebben nog net geen Twitter-account, maar via Sabine positioneert dit bedrijf zich via sociale media zeer goed in de samenleving.”
> Lees meer