Akkerbouw | Jan Reinier de Jong

Akkerbouwbedrijf J.R. de Jong en J. Bos uit Odoorn is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Agrafiek Award 2016 in de categorie Akkerbouw. Volgens het juryrapport heeft akkerbouwer De Jong een geweldige drang naar vernieuwing. 

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf: “Dit bedrijf speelt in op duurzame ontwikkelingen maar wel op een eigen wijze. Jan Reinier heeft een geweldige drang naar vernieuwing maar beteugelt deze doordat de innovaties moeten voldoen aan streng geformuleerde voorwaarden. De keuzes die gemaakt worden moeten een antwoord zijn op in de toekomst te verwachten problemen. De andere voorwaarde is dat de gemaakte keuzes een goed economisch perspectief moeten hebben.

Dit bedrijf past allerlei technische innovaties toe als antwoord op de verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt akkerbouwgrond niet geploegd maar gecultiveerd met een speciaal hierover ontworpen machine. Er wordt een pootmachine met directe rugopbouw d.m.v. gitterrollen gebruikt. De spuitmachine was de eerste in Europa met gps aansturing vanaf de trekker en er wordt plaatsspecifiek gespoten gestuurd door sensoren die voor de machine zijn gemonteerd. Onlangs is een aardappelrooimachine gekocht met een rijsnelheid afhankelijk reinigingssysteem. Dat de bodem vertroeteld wordt blijkt ook uit de stijging van het organische stof percentage. Agrarisch natuurbeheer in de vorm van akkerranden met bloemen voor bijen en vlinders en vogelvoervelden voor overblijvende vogels zijn en onderdeel van de duurzame aanpak.

Eerste landbouwer die op commerciële wijze stroom opslaat

Binnen het duurzaamheidsplan van dit bedrijf is er veel aandacht voor energie. Het meest unieke op dit bedrijf is het verkoopsysteem van de zonne-energie. De zonne-energie wordt opgeslagen en door een automatische prijskoppeling wordt het moment van verkoop bepaald. De daken van de bedrijfshallen liggen vol met zonnecollectoren die een zeecontainer met speciale accus volladen.  De energieprijzen fluctueren sterk door de dag heen door onbalans in het net als gevolg van vraag en aanbodwisselingen. Door de opslag van energie blijkt het mogelijk om de energie te verkopen op momenten dat de prijs hoog is. En stroom te gebruiken voor de aardappelkoeling als deze goedkoop is. Dit is het eerste landbouwbedrijf in Europa dat op commerciële wijze stroom opslaat.” Tot sluit besluit de jury: “Dit bedrijf is geen trendvolger, Jan Reinier bekijkt alles kritisch en blijft zoeken naar de oplossing die precies bij zijn uitgangspunten past.”

Genomineerden

Uit alle genomineerden heeft de jury een totaal van twee akkerbouwbedrijven geselecteerd die tot gisteren kans maakten op de Agrafiek Award. De verliezend finalist is akkerbouwbedrijf Maatschap Smits-Muller. Dit bedrijf ging zonder prijs naar huis, want ook de publieksprijs ging naar De Jong uit Odoorn.