Melkveehouderij | Familie Vleugels

Gedrevenheid en passie: de 2 sleutelwoorden van dit bedrijf dat naast Chris en Leo gedragen wordt door twee zonen, elk met hun eigen capaciteiten. 

In 2006, bij het afstuderen van Jens, ontstond een vader-zoon-bedrijf. Na de aanschaf van een tweede bedrijf groeide de melkplas tot 1,3 miljoen liter. Omdat het werken op 2 locaties omslachtig was werden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe stal. Met het aantreden van zoon Tom drong verdere uitbreiding zich op en werd geopteerd voor één stal voor 300 koeien. Omdat alles met eigen krachten moest gebeuren werd gekozen voor gerobotiseerd melken. Er kwamen liefst 5 robots. Een robot die apart staat voor de opstartgroep is uitgerust met een weegvloer zodat de opvolging van jonge vaarzen en verse koeien niet aan de aandacht ontsnapt. Het is de uitdaging om op termijn naar een quotum van 3,2 miljoen liter melk te gaan en dit zonder betaalde arbeid.