AkkerbouwGenomineerden

Genomineerd categorie Akkerbouw: Maatschap Smits – Muller

‘We zijn continu bezig om het proces te optimaliseren’

Maatschap Smits – Muller heeft 120 zonnepanelen geplaatst waardoor ze nu energieneutraal kunnen werken. Dennis Smits benadrukt dat dit weliswaar het meest tastbare duurzaamheidsaspect is, maar zeker niet de enige: “We zijn continu met innovaties bezig, die ons kunnen helpen om het proces te optimaliseren. Bodembeheer speelt daarin een belangrijke rol.”

Smits heeft ervoor gekozen om te werken met dierlijke mest en compost. Daarbij maken ze gebruik van zowel vaste en vloeibare mest. “De aanvoer van dierlijke mest wordt beperkt door de fosfaatruimte. Op ons bedrijf is niet genoeg ruimte om zowel in het voorjaar, als in het najaar (deels) de bemesting uit te voeren in de vorm van dierlijke mest, waarbij eventuele structuurschade wordt gecompenseerd door de financiële bijdrage uit de mest. Hierdoor kiezen we er voor de mest in het najaar uit te rijden, omdat de eisen aan de omstandigheden minder groot zijn. Daarnaast voer je na het aanwenden van de organische mest in het najaar een hoofdgrondbewerking uit.”

Smits gelooft nog steeds in het principe om zelf dagelijks door het veld te lopen en monitoren hoe de groei vordert. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet openstaan voor ontwikkelingen zoals taak- en bodemkaarten laten maken via een drone. “We zijn bezig om het nut van een drone te bekijken. Vanuit mijn werk voor de CZAV hebben we meegedaan aan een praktijkproef met een drone. Doel van de proef was om taakkaarten voor tarwe te maken die gebruikt kunnen worden voor een optimaal bemestingsadvies. Wij deden hier puur aan mee, om te testen hoe het verwerken van dronedata werkt. Onze mechanisatie is nu nog niet ingesteld op deze technische ontwikkelingen, maar als de kunstmeststrooier aan vervanging toe is, dan staat er wel een strooier op ons verlanglijstje die variabel kan doseren aan de hand van taakkaarten.”

De huidige strooier is echter voorlopig nog niet aan vervanging toe, dus gaat het nog wel even duren voordat de eerste drones in Kamperland rondvliegen. “In de toekomst is dit wel een goede manier om je gewas te bemesten, maar volgens mij is daar nog wel eerst veel onderzoek voor nodig”, aldus Smits.

De inzet van drones en taakkaarten past perfect in de bedrijfsvisie van Dirk Smits en zijn zoon Dennis, die als bedrijfsopvolger in het bedrijf werkzaam is. Smits-junior hecht ontzettend veel waarde aan duurzaamheid en innovaties in de dagelijkse bedrijfsvoering en niet als futiliteit om mee te pochen:
“Mijn vader is verantwoordelijk voor de werkplek: reparaties en verbeteren van machines, mijn moeder is verantwoordelijk voor de administratie en ik houd mij voornamelijk bezig met de gewasverzorging. Samen maken we steeds een overweging: welke risico’s zijn er en zijn die verantwoord. We durven daarin te investeren, omdat we het belangrijk vinden met producten te werken die de bodem verbeteren. Wat we tot nu toe hebben gedaan (investeren in organische mest) lijkt wel resultaat te hebben. We hebben geen keiharde bewijs dat de hogere opbrengsten komen door de extra aandacht voor de bodem, maar de opbrengsten zijn wel duidelijk hoger: gemiddeld 54 ton. In de regio Kamperland is volgens Smits 45 tot 50 ton een gemiddelde opbrengst.

De maatschap van de familie Smits – Muller zit dus structureel een stuk hoger. “Datzelfde beeld zien we ook bij onze suikerbieten. We doen mee met het Unitip-programma en daar zitten we qua opbrengst eigenlijk altijd wel in de top-vijf.”


Die resultaten komen niet uit de lucht vallen, want de maatschap heeft al jaren een duidelijke visie en focus waaruit alle bedrijfsmanagementbeslissingen voortvloeien. “We proberen als bedrijf altijd zoveel mogelijk rendement uit elke hectare grond te halen. Hierbij is grondverbetering voor ons heel belangrijk: door de juiste gewassen te telen, zorgvuldige rassenkeuze met de bemesting- en gewasbeschermingsstrategieën die daarbij horen. We doen veel zelf, waarbij we met een technische blik bekijken hoe we bepaalde processen kunnen verbeteren. Door veel zelf te doen, kan je altijd op het juiste moment ingrijpen. We houden daarbij altijd het milieu in het oog. Niet alleen door de zonnepanelen, maar ook bij de keuze van gewasbeschermingsmiddelen. Het moment van toedienen is daarin cruciaal: we zetten het nodige in, waardoor we proberen te voorkomen dat je later extra in moet zetten. Het concept van de Wingssprayer spreekt mij enorm aan, de kans is dan ook groot dat de volgende veldspuit met een Wingssprayer wordt uitgerust.”

Ook Smits heeft een tip voor zijn collega’s: “Ik vind het belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Een teler moet doen waarbij hij zichzelf het beste voelt. Maar wees nooit bang om vragen te stellen hoe anderen het doen of eens wat anders te proberen dan je gewend bent.”