AkkerbouwGenomineerdenLoonwerk

Genomineerd categorie Loonwerk: Loonbedrijf Breure Klaaswaal

‘Met vakkundige medewerkers en modern materieel een totaalpakket aanbieden’

Loonbedrijf Breure in Klaaswaal (Zuid-Holland), meldde zich niet zelf aan voor de Agrafiek Awards, maar is voorgedragen door een nog onbekende relatie. “Dat is natuurlijk erg positief en motiverend,” zegt Huibert Breure, de middelste van de drie broers die het bedrijf samen met hun ouders Ad en Tonny runnen. Binnen het familiebedrijf hebben de broers elk een hoofdtaak en ze schieten de acht medewerkers regelmatig te hulp in drukke periodes zoals de oogst. Arjan Breure richt zich op de planning, Huibert is verantwoordelijk voor de administratie en jongste broer Adwin beheert de werkplaats.

Bewust 100% agrarisch

Loonbedrijf Breure richt zich uitsluitend op agrarisch (akkerbouw) loonwerk in met name de Hoeksche Waard, Noord-Brabant, het eiland van Dordrecht en een deel van Goere Overflakkee. “Lang geleden al een bewuste keuze,” zegt Ad Breure. “In het grondverzet heerst naar ons idee een andere mentaliteit. Die machinisten werken meestal van 7 tot 16 uur terwijl wij soms pas om 16 uur beginnen met gewasbescherming, graan dorsen of aardappels rooien.”

Daarnaast zijn de Breures van mening dat het concentreren op agrarisch loonwerk zijn vruchten afwerpt wat betreft vakkundigheid van het personeel en de middelen voor een modern en uitgebreid machinepark. Twee belangrijke troeven van het bedrijf.

Altijd al innovatief

Het bedrijf gaat er prat op dat ze altijd innovatief zijn geweest in hun aanpak en keuze voor machines. Zo startten ze in 1982 als één van de eerste loonbedrijven met een Holmer bunkerrooier voor suikerbieten. Een merkenkeuze die ze tot dusver trouw zijn gebleven. Zo is er een Holmer Terra Dos T2 voor de oogst van suikerbieten, cichorei en knolselderij en een Holmer Terra Dos T4-30 voor de suikerbietenoogst (zie tevens De Loonwerker 10 van 2015, Machine in de Kijker). De T4-30 wordt binnenkort vervangen door een nieuwe T4-30 met opbrengstmeting van Precision Makers (voorheen Probotiq). Dit systeem draait sinds de oogst van 2015 ook al op de één van de drie! vierrijige AVR Puma aardappelrooiers. Nadat het bedrijf in 2006 de eerste RTK-GPS stuurautomaat aanschafte, zijn nu alle aanwezige Case IH en New Holland trekkers ervan voorzien. Die worden ook ingezet bij het zaaien en de gewasbescherming. Bij vrijwel alle zaai- en pootwerkzaamheden kan vloeibare rijenbemesting worden toegepast. In samenwerking met toeleverancier Van Iperen zijn dit jaar proeven aangelegd met variabele zaaiafstanden en variabele bemesting op basis van taakkaarten. Onderdeel van deze proeven is het meten van de opbrengst met de nieuwe Holmer bietenrooier.

Ook duurzaam?

Duurzaamheid is voor Loonbedrijf Breure geen doel op zich. Impliciet zijn ze er echter wel degelijk mee bezig. Zo geven de resultaten van de rijenbemestingsproeven van vorig jaar aan dat er 15% minder stikstof toegediend kan worden met behoud van opbrengst (tonnage en suikergehalte). Ook bij het poten van aardappelen in één werkgang is rijenbemesting mogelijk. Tegelijkertijd worden werkgangen gecombineerd voor een minimale bodemdruk en minder brandstofverbruik per hectare. Om de toenemende behoefte aan een goede bodemkwaliteit bij akkerbouwers in te kunnen vullen, investeerde Breure in 2015 in een vaste mest strooier op brede lagedrukbanden en geschikt voor het werken met taakkaarten.

Waarom winnen?

De vraag waarom Loonbedrijf Breure dit jaar de Agrafiek Award in de categorie Loonwerk moet winnen overrompelde de familieleden wel een beetje. “Wij willen onze klanten vooral ontzorgen en daarbij innovatief en duurzaam te werk gaan. Daarbij zou de Agrafiek Award een enorme beloning en motivatie betekenen voor onze medewerkers. Zij maken het verschil en zijn toch het visitekaartje van ons bedrijf,” besluit Arjan Breure.

Loonbedrijf Breure is online te vinden op: