AkkerbouwGenomineerdenLoonwerk

Genomineerd categorie Loonwerk: Maas Markelo

‘Specialistische dienstverlening en investeren in precisielandbouw voor de toekomst’

Maas Markelo uit de gelijknamige plaats in Overijssel presenteert zichzelf als een vernieuwend, vooruitstrevend en meedenkende dienstverlener op het gebied van agrarisch loonwerk en grondboringen. De agrarische tak is opgezet in 1953 en in 1975 startte het boren van bronnen voor brandputten, beregeningsbronnen en ten behoeve van eigen watervoorziening. Zo’n 85% van de omzet is afkomstig uit agrarisch loonwerk. Het bedrijf is eigendom van en wordt geleid door vader Wouter en zoon Richard Maas.

Eigen kijk en visie

Maas Markelo heeft een eigen kijk op mechanisatie, automatisering en dienstverlening. Zo gelooft het bedrijf niet in het gebruik van zelfrijders voor de mestaanwending. “Als je het puur kostprijstechnisch bekijkt, kan een zelfrijdende bemester volgens ons nooit uit,” zegt Richard Maas. “Het is veel interessanter om met relatief jonge trekkers en getrokken tanken te werken dan met één of meerdere zelfrijders. De trekkers klokken zo meer uren én ze zijn voor andere actviteiten inzetbaar.”

De grasoogst is tot dusver zowel qua arbeid als qua omzet de belangrijkste pijler onder het bedrijf. Daarvoor zijn twee New Holland FR 700 hakselaars met opbrengstmeting, drie Schuitemaker Rapide 6600W combiwagens en vier Schuitemaker SIWA silagewagens met weeginrichting beschikbaar. Vanaf begin 2016 zijn ook drie trekkers voorzien van een RTK-GPS systeem. Richard Maas verwerkt de opbrengstgegevens tot kaarten en adviezen voor klanten. Na een oproep in de klanten nieuwsbrief meldde zich zo’n 35% van de veehouders hiervoor aan. “Qua handling is dat momenteel ook het maximale dat we aankunnen, maar ik zie dit als een investering in de toekomst.” Vader en met name zoon Maas zien dat klanten steeds vaker beslissingen aan de loonwerker overlaten. Zoals bemesting en herbicide bespuitingen van gras en mais en het juiste oogsttijdstip van bijvoorbeeld granen.

Specialisatie loont

Samen met het equivalent van tien full time medewerkers zorgen Wouter en Richard Maas dat klanten vakkundig ontzorgt worden. Sinds de ‘toetreding’ van Richard tot het management, richt hij zich op de inkoop, de planning en de administratie. Wouter is zich meer gaan richten op de akkerbouwtak van het bedrijf met een areaal van zo’n 135 ha. Dit leidde onder meer tot een opbrengstverhoging in graan van gemiddeld 7,5 naar 9 tot 10 ton per hectare. Iets wat hen sterkt in de deskundigheid naar klanten toe. Sinds 2016 is Maas gestart met de teelt van consumptieaardappelen voor meer diversificatie en risicospreiding. “Met deze teelt kunnen we de arbeidspieken van de grasoogst opvangen en het werkt resultaatverhogend. Dit jaar telen we 16 ha. Volgend jaar moet dat groeien naar 50 ha doordat we deels grond van klanten kunnen gebruiken. De mechanisatie hiervoor is er of komt nog dit seizoen.”

Maas schroomt ook niet om bijzondere (vaak ook duurdere) machines aan te schaffen. Zo is er een Kuhn Merge Max902 bandhark die toch al snel het dubbele van een vergelijkbare vierrotorhark kost. Reden van aanschaf: schoner harken en extra droging. Of de Case IH AF 7230 rotorcombine op rupsen met deelbaar Geringhoff maaibord die als demomachine uit Duitsland werd gehaald. Doel: in de regio 75 tot 200 ha graan en korrelmais op jaarbasis dorsen ongeacht de omstandigheden.

Duurzaam met precisielandbouw

Richard Maas ziet de recente investeringen in preciselandbouwapparatuur als voornaamste middel om duurzamer te gaan werken. “Hiermee willen we efficiënter omgaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tijd, brandstof en onderhoudskosten besparen. Goed voor de portemonnee van de klanten, die van ons en goed voor het milieu.”

Maas Markelo is online te vinden op: