AkkerbouwGenomineerdenLoonwerk

Genomineerd categorie Loonwerk: Loonbedrijf Van der Woerd, Zoelen

‘Met innovatief en modern materieel klanten verbinden en zo breed mogelijk van dienst zijn’

Gijs van der Woerd, samen met zijn vrouw Wandi sinds 2002 eigenaar van het gelijknamige loonbedrijf uit Zoelen bij Tiel in Gelderland, hoorde goede verhalen van de winnaar van de Agrafiek Award van 2014, Gebr. Reintjes. “Zij waren er goed over te spreken. Een vergelijkbare ervaring had mijn zwager die vorig jaar de wedstrijd Beste Gewasbeschermer won.”

Gespreide activiteiten

Loonbedrijf Van der Woerd haalt haar omzet wat agrarisch loonwerk betreft voor 50 procent bij rundveehouders en voor 50 procent bij akkerbouwers. Het bedrijf is eveneens actief als intermediair voor mest en voedergewassen en heeft 180 ha akkerbouwgrond in eigen beheer. Hiernaast wordt jaarlijks 150 tot 200 ha via teeltovereenkomsten bewerkt voor akkerbouwers en andere grondeigenaren. 10 vaste werknemers verdienen hun dagelijks brood bij Van der Woerd en het bedrijf kan een beroep doen op zo’n 10 ZZP-ers die graag wat extra uren maken op het bedrijf. Naast Gijs en zijn vrouw Wandi is ook Gijs’ vader van 70 jaar oud nog actief op het bedrijf met verschillende hand- en spandiensten en met de gewasbescherming. Het bedrijf streeft ernaar om de jaarlijkse omzetgroei te investeren in nieuwe, duurzamere en rendabeler technieken. Een voorbeeld daarvan is kilveren met een vooraf geplande taakkaart. “Dit OptiSurface-systeem hebben we vorig jaar in samenwerking met Trimble importeur Agrometius opgezet,”zegt Gijs. “We meten eerst de hoogte van het perceel in en maken dan een voorstel dat we voordat we gaan kilveren met de klant bespreken en eventueel aanpassen. Achteraf hebben we tevens een kaart met het gerealiseerde hoogteprofiel. Deze techniek heeft als voordeel voor de klanten dat je meer mogelijkheden hebt dan alleen een profiel met vier vlakken. Én je kunt met de klant overleggen voordat je start met kilveren. Voor ons heeft het als voordeel dat we meer kunnen in minder tijd en dat we er een hoger tarief voor kunnen vragen. Al met al spaart het tijd en brandstof en wordt er niet meer grond verschoven dan noodzakelijk.”

Intermediair op vele fronten

Volgens Gijs van der Woerd levert zijn gemengde klantengroep tesamen met de activiteiten als intermediair alleen maar voordelen op. “Voorheen kwam veel mest uit het Zuiden en nu zetten we de mest van veehouders in onze klantenkring af bij regionale akkerbouwers. Stro, mäis en andere voedergewassen volgen de omgekeerde weg. Hiermee zijn de afstanden korter en dat scheelt op alle fronten kosten en zijn we ook duurzamer bezig.” Van der Woerd neemt ook initiatieven buiten de gebaande paden. Zoals het inzaaien van gras/klaver mengsels in plaats van wintergranen en de teelt van wintererwten met triticale als eiwitvervanger voor melkveehouders. Daarnaast lopen er proeven met kerende en niet kerende grondbewerking in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik, Provincie Gelderland en PPO.

Als antwoord op de talrijker wordende problemen met bodemverdichting past Van der Woerd meer en meer bredere en lagedruk banden toe in combinatie met drukwisselsystemen. “Dat spaart niet alleen de bodemstructuur, maar je verbruikt ook minder brandstof, je hebt minder onderhoud en slijtage aan banden en aan materieel.” Zo investeerde hij €20.000 extra om de ‘rebuild’ Vervaet 625 bunkerbietenrooier op vier 900 mm brede banden met drukwissel te zetten. “Ja, het zijn forse investeringen, maar het vertaalt zich terug via een hoger tarief per hectare en/of in tijdswinst voor ons.”

Omgeving betrekken

Loonbedrijf Van der Woerd betrekt de directe omgeving en het dorp Zoelen graag bij het bedrijf. “We nodigen graag schoolklassen en belangstellenden uit om bij ons een kijkje te nemen en zo te laten zien wat een loonbedrijf werkelijk doet. Dat levert bijvoorbeeld begrip op voor als we eens ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat bij hen in de achtertuin moeten werken.”

Loonbedrijf Van der Woerd is online te vinden op: