GenomineerdenMelkveehouderij

Genomineerd categorie Melkveehouderij: Familie Lagendijk, Diessen

‘Transparantie voorwaarde voor maatschappelijk draagvlak’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oog voor dierwelzijn, arbeidsbesparing en een minimale milieubelasting; op het bedrijf van de familie Lagendijk komt alles samen. Dat levert hen een nominatie op voor de Agrafiek Award. 

familie-lagendijkIn 2015 nam de familie Lagendijk een nieuwe vrijloopstal in gebruik. Vanuit diverse invalshoeken is de investering innovatief te noemen. Zo heeft Lagendijk bewust gekozen voor het vrijloopconcept, waarbij de koeien op een dikke laag houtsnippers liggen. Het effect op diergezondheid heeft Lagendijk direct gemerkt in het eerste jaar. “We kwamen weliswaar uit een situatie met overbezetting, maar we merken dat koeien veel gemakkelijker produceren. Het antibioticaverbruik was al laag, maar bleek nog veel lager te kunnen. Ook zien we het verhoogde dierwelzijn terug in de productie.”

Houtsnippers

Het verkrijgen van een vergunning bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben. Een reguliere uitbreiding was volgens de gemeente Diessen niet mogelijk. Samen met een collega-veehouder besloot Lagendijk zich te bezinnen op een mogelijkheid die hen wel ruimte voor uitbreiding zou geven. Uiteindelijk kwam de houtsnipperbodem in beeld waar de lucht doorheen getrokken werd, wat een luchtzuiverend effect zou hebben. Aan het einde van de luchtstroom werd nog een luchtwasser geïnstalleerd. “De luchtwasser is eigenlijk een extra verzekering”, legt Lagendijk uit. “Over het stikstofvangend vermogen van houtsnippers was nog niets bekend. Daarom hebben wij een proefstalstatus gekregen. Voor de vergunningverlening was een luchtwasser echter noodzakelijk.”

Transparant

In de planvorming heeft Lagendijk heel bewust gekozen voor transparantie naar de burger toe. Er zijn picknickplaatsen naast de stal ingericht en bezoekers hebben elke dag vrij toegang tot een bezoekersdek boven de melkrobots. “Als melkveehouderij is het een must om te werken aan vergroting van draagvlak in de maatschappij. Zonder draagvlak zullen we nooit de ruimte krijgen om ons als sector te ontwikkelen. Door transparant te ondernemen en de bezoekers uit te nodigen om eens in de stal te kijken, dragen wij ons steentje daaraan bij.”

Bedrijfsprofiel

Melkveehouderij Lagendijk in Diessen melkt 205 koeien maar heeft plaats voor 250 melkkoeien. Het gezin bestaat uit Rik (40) en Joke (38) Lagendijk en hun kinderen Raf (8), Boet (6) en Pom (4). De nieuwe stal is uitgerust met 4 melkrobots en heeft een capaciteit van 2,7 miljoen kilogram melk. Bij het bedrijf hoort 56 hectare land. De gemiddelde productie is ruim 9.000 kilogram melk.

Tekst & foto: Rob van Ginneken